V/v tham dự Hội thảo "Giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh Chương trình GDPT mới theo hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh hậu Covid-19"