CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG GỬI THƯ CHÚC MỪNG NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI