Các biểu mẫu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
02/09/2019
Ngày hiệu lực:
02/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG GỬI THƯ CHÚC MỪNG NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2017-2018
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
06/09/2016
Ngày hiệu lực:
06/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Ngày ban hành:
25/03/2016
Ngày hiệu lực:
25/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BẢNG TỔNG HỢP ĐTB, HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, DANH HIỆU CÁC LỚP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày ban hành:
03/01/2016
Ngày hiệu lực:
03/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh thpt
Ngày ban hành:
02/01/2016
Ngày hiệu lực:
02/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu bìa bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
Ngày ban hành:
02/01/2016
Ngày hiệu lực:
02/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ngày ban hành:
31/12/2014
Ngày hiệu lực:
31/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả tuyển sinh; lịch tập trung học sinh trúng tuyển; lịch phát hồ sơ và nhận đơn phúc khảo đối với học sinh không trúng tuyển.
Ngày ban hành:
26/07/2014
Ngày hiệu lực:
26/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014- 2015
Ngày ban hành:
18/07/2014
Ngày hiệu lực:
18/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết quả Thi tốt nghiệp THPT 2014
Ngày ban hành:
17/06/2014
Ngày hiệu lực:
17/06/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực