V/v báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 về công tác tổ chức cán bộ
Ngày ban hành:
15/06/2013
Ngày hiệu lực:
15/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013 -2014
Ngày ban hành:
15/06/2013
Ngày hiệu lực:
15/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, Tết Quý Tỵ
Ngày ban hành:
23/02/2013
Ngày hiệu lực:
23/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh Năm học 2012 - 2013
Ngày ban hành:
23/02/2013
Ngày hiệu lực:
23/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực